Menu
Mari Berbagi Dengan Sesama Rekening donasi : Bank BCA 3450490244, Bank a/n Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia

Pendiri serta susunan kepengurursan Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia

Pendiri / Dewan pembina :

 1. Hafidz Aziz

 2. Turgiyanto

Pengawas :

 1. Ketua                                    :  Sapri SH

 2. Anggota                                :  Subakir

Pengurus :

 1. Ketua umum                       :  Agus Yanto                        :

 2. Sekertaris                             :  Fadli Yasir

 3. Bendahara umum              : Mamat

 4. Wakil bendahara                :  Mujihadi

1. Devisi Pendidikan :

 1. Ustadz Mohamad Hendrik     ( Ketua )

 2. Indah Hafidzah                        ( Anggota )

2. Devisi Kesehatan :

 1. Murniarti

 2. Hamidah

3. Devisi Sosial :

 1. Jumiati

 2. Pulistyorini

 3. Darsih

4. Devisi Keagaman

     1. Muhamad Hendrik, S.H

Humas  :

 1. Fadli Yasir

 2. A. Yani